» درباره ما » پیام مدیر عامل

شرکت بین المللی تایید، با عنایات حق و با عزم، اندیشه و تلاش جمعی تمامی همکاران تلاشگر ضمن تمرکز در اجرای  ماموریت های اصلی خود در حوزه های عملیاتی و تخصصی بازرسی فنی با رویکرد سیستمی و نوین مدیریتی و تفکر ،گام های موثر و مثبتی در این زمینه  برداشته است.